suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi-kvalitetsverktyg

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Suomi.fi-kvalitetsverktygen är verktyg som organisationen kan använda för att bedöma och följa upp kvaliteten på och användningen av sina e-tjänster.

Kvalitetsverktygen hjälper utvecklingsteamen för de elektroniska tjänsterna att identifiera den egna tjänstens styrkor och svagheter samt att utveckla tjänsten så att den blir smidigare. Kvalitetsverktygen är en jämförande lösning som alla aktörer k ...

Gör så här

För att använda kvalitetsverktygen behövs användningstillstånd för Servicedatalagret.

Om din organisation redan har användningstillstånd för Suomi.fi-servicedatalagret kan din organisation genast börja använda Kvalitetsverktygen via Serviceadministrationen.

Om din organisation ännu inte använder Servicedatalagret ska ni först ta det i bruk. Ta i bruk Servicedatalagret elektroniskt i Suomi.fi-serviceadministrationen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten förutsätter att organisationen registrerar sig i Suomi.fi-serviceadministrationen och att organisationen tar i bruk Suomi.fi-servicedatalagret.

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 20.10.2023