suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om Suomi.fi-servicedatalagret (SDL)

  • Webbsida

På serviceadministrationens webbplats hittar du en presentation av Servicedatalagret, information om ibruktagandet av tjänsten, utnyttjande av SDL-data samt länkar till anvisningarna.

Tjänster

Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 17.11.2021