suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sluta röka-grupper

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Helsingfors stads tobaksklinik ordnar grupper, där man funderar på välfungerande sätt att sluta röka, delar erfarenheter och får kamratstöd. Grupper ordnas efter behov på olika hälsostationer.

Bland ohälsosamma levnadsvanor orsakar rökning flest sjukdomar och dödsfall. Förutom cancersjukdomar ökar rökning även förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Att sluta röka är en viktig del av förebygga ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med social- och hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag

Vårdbehovet kan preliminärt bedömas redan via telefon, men ändå alltid under samma dygn. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst 14 dygn.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024