suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nordsjö hälsostation

  • Serviceställe

Hälsostationen är din primära vårdplats vid akuta och långvariga hälsoproblem. På hälsostationen betjänas du av ett mångprofessionellt team.

Kontakta hälsostationen om du är orolig för din hälsa, får akuta symtom eller behöver stöd med vården av en långvarig sjukdom.

Här på Nordsjö hälsostation arbetar bland annat hälsovårdare, sjukskötare, fysioterapeuter och läkare. Nordsjö hälsostation är be ...

Besöksadress

Kaffegränden 3
00980 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 17.2.2024