suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gamlas hälsostation

  • Serviceställe

Hälsostationen är din primära vårdplats vid akuta och långvariga hälsoproblem. På hälsostationen betjänas du av ett mångprofessionellt team.

Kontakta hälsostationen om du är orolig för din hälsa, får akuta symtom eller behöver stöd med vården av en långvarig sjukdom.

Här på Gamlas hälsostation arbetar bland annat hälsovårdare, sjukskötare och läkare.

Tjänsterna i Gräsvikens hälsostation produc ...

Besöksadress

Sånggränden 4
00420 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 19.2.2024