suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Sluta röka-grupper

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Helsingfors stads tobaksklinik ordnar grupper, där man funderar på välfungerande sätt att sluta röka, delar erfarenheter och får kamratstöd. Grupper ordnas efter behov på olika hälsostationer.

Bland ohälsosamma levnadsvanor orsakar rökning flest sjukdomar och dödsfall. Förutom cancersjukdomar ökar rökning även förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Att sluta röka är en viktig del av förebyggande och vård av diabetes, hypertoni, kranskärlssjukdomar, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Voit ilmoittautua tupakoinnin lopettamisen tukiryhmään itsehoitosivuilla osoitteessa www.hel.fi/itsehoito.

Du kan anmäla dig i en stödgrupp på egenvårdssidorna 040 334 7459, 040 836 1840 eller 040 754 9686.

Tobaksklinikens tjänster är avgiftsfria.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag.

Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan per telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre vardagar från att patienten tog kontakt. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 28.2.2021