suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Vindängens daghem och förskola

  • Serviceställe

Vindängens daghem ligger lättillgängligt invid Västerleden i Hagalund. Under verksamhetsåret 2020-2021 utförs reparationer i lokalerna och verksamheten ordnas i ersättande lokaler på Kivinebbsvägen 21.

Barnen erbjuds smågruppsverksamhet som leds av professionell personal. Verksamheten genomförs till en del över gruppgränserna. Barnen är delaktiga i planeringen, genomförandet och utvärderingen av ...

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

02070 Esbo Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 19.3.2023