suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Förskoleundervisning

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

"Förskoleundervisningen börjar ett år före barnets skolstart. Förskoleundervisningen pågår fyra timmar per dag under förskoleundervisningens arbetstid.

I Esbo ges avgiftsfri förskoleundervisning i daghem och i en del av skolorna.

Det finns en gemensam läroplan för förskoleundervisningen i Esbo.

Förskoleundervisningen blev obligatorisk från början av år 2015. Detta innebär att barnet under året före läroplikten börjar ska delta i förskoleundervisning ett år eller i annan verksamhet där målen för förskoleundervisningen uppnås.

Ett barn i förskoleålder har fortsättningsvis rätt till småbarnspedagogik i Esbo. Esbo begränsar inte rätten till småbarnspedagogik på det sätt som lagen om småbarnspedagogik möjliggör.

För den finskspråkiga förskoleundervisningen svarar finsk dagvård och för den svenskspråkiga förskolundervisningen svarar svenska bildningstjänster. Finsk utbildning ordnar förskoleundervisning i en del av skolorna. "

För vem och på vilka villkor

Rätt till förskoleundervisning har barn i Esbo samt barn i huvudstadsregionens övriga kommunener (Helsingfors, Grankulla och Vanda) alltefter avtal mellan kommunerna

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 12.8.2022