suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Rödskogs förskola

  • Serviceställe

Rödskogs förskola finns i samma byggnad som Rödskogs skola.

Vi vill ge barnen positiva erfarenheter av inlärning och skapa en miljö där vi kan stärka och stöda barnet och där både barn och vuxna trivs. Samarbetet med skolan fungerar bra och vi deltar i evenemang som skolan ordnar ex. teaterbesök, utfärder mm.

Rödskogs förskola är grundad 2000.

1 förskolegrupp

Personal

1 barnträdgårdslärare

1 b ...

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

02070 Esbo Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 11.6.2024