suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Svensk förskoleundervisning

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Förskoleundervisningen börjar ett år före barnets skolstart. Förskoleundervisningen pågår fyra timmar per dag under skolornas arbetstid. I Esbo ges gratis svensk förskoleundervisning i daghem och skolor. Alla förskolegrupper har en gemensam läroplan.

Förskoleundervisningen blev obligatorisk 2015. Detta innebär att barnet under året före läroplikten börjar ska delta i förskoleundervisning ett år eller i annan verksamhet där målen för förskoleundervisningen uppnås. Ett barn i förskoleålder har fortfarande rätt till dagvård. I Esbo svarar resultatenheten Svenska bildningstjänster för förskoleundervisningen."

För vem och på vilka villkor

Barn i Esbo ett år innan skolstart.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 14.8.2022