suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tölö gymnasium

  • Serviceställe

Svenskspråkigt gymnasium med bildkonst, musik och humanekologi som särskilda utbildningsuppgifter. Vi har också en allmän linje och en vuxenlinje.

Besöksadress

Sandelsgatan 3
00260 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 24.2.2024