suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gymnasiestudier

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

gymnasiet studerar man mångsidigt olika ämnen såsom modersmål och främmande språk, matematiska och naturvetenskapliga ämnen, humanistiska ämnen och samhällsämnen, religion eller livsåskådningskunskap, hälsokunskap och idrott samt konst- och färdighetsämnen.

Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Studeranden väljer själv sina kurser och studierna går framåt ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Man söker till gymnasiet med avgångsbetyget från grundskolan eller motsvarande betyg i den gemensamma ansökan. Antagningen till gymnasiet avgörs på basis av medeltalet på grundskolans avgångsbetyg. I de gymnasier som inriktar sig på ett eller flera ämnen påverkas antagningen både av medeltalet och av betygen i de ämnen som gymnasiet är inriktat på. Även inträdes- eller lämplighetstest kan tillämpas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 1.3.2024