suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Undervisning i finska som andraspråk i gymnasiet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I gymnasiet kan du studera ämnet modersmål och litteratur enligt lärokursen finska som andraspråk och litteratur om ditt modersmål inte är finska, svenska eller samiska.

Du kan studera finska som andraspråk (S2) om du har svårt att

- tala

- läsa

- skriva

- lyssna på finska.

S2-undervisningen hjälper dig att klara av fortsatta studier och att klara dig i arbetslivet på finska.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Läraren bedömer om du ska delta i S2-undervisningen. Läraren kommer överens med dig om vilken lärokurs du ska studera.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 1.3.2024