suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Stadsmätningen

  • Serviceställe

Stadsmätningens kundtjänst ger information och vägledning i frågor som gäller detaljplanering, fastighetsbildning och fastighetsköp.

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–15.30

Tjänster

Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 30.3.2023