suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Byggnadsservitut

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Bygglovet kan förutsätta att servitut grundas. Med servitut avses en fastighets rätt att använda eller på motsvarande sätt utnyttja en annan fastighet. Byggnadstillsynscentralen grundar eller upplöser ett byggnadsservitut på basis av en ansökan. Servitutet grundas av en jurist.

Gör så här

rava.kirjaamo@espoo.fi

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 1.4.2024