suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Esbo byggnadstillsyn

  • Serviceställe

Till byggnadstillsynens tjänster hör bland annat beslut om bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder och rivningslov samt förhandlingar under planeringsskedena innan besluten fattas, syn av byggplatser, kontinuerlig övervakning av fastigheters och byggnaders skick, stiftande av byggnadsservitut och rådgivning i byggfrågor, arkivering av bygglovshandlingar samt kundrådgivning.

Besöksadress

Kyrkträskvägen 4
02770 Esbo

Tjänster

Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 2.6.2023