suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Åtgärder i gatu- eller parkområden

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Jordbyggnad, trädfällning eller liknande åtgärder som förändrar landskapet får inte vidtas utan tillstånd på ett område med detaljplaneområde eller på ett område med byggförbud för utarbetande av detaljplan eller när det har bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan. Åtgärderna kräver också tillstånd i områden med generalplan eller stranddetaljplan om det bestäms i planen. Det är all ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 30.3.2023