suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Inledande möte och meddelande om projektets inledning

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Den som inleder ett byggprojekt ska med stadsdelens konstruktionsinspektör komma överens om när det inledande mötet äger rum, om bygglovet förutsätter ett inledande möte. Mötet ska sammankallas innan byggarbetena inleds.

Om ett inledande möte inte sammankallas, ska allt annat byggnadsarbete och alla andra åtgärder som kräver tillstånd meddelas till byggnadstillsynens konstruktinspektör innan dessa inleds. Innan byggarbetena inleds ska projektet ha en ansvarig arbetsledare

Gör så här

rava.kirjaamo@espoo.fi

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 17.1.2022