suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Kart- och flygbildsmaterial

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Esbo stad upprätthåller noggrann platsdata såsom tredimensionellt underlagsmaterial för planeringsändamål (baskarta), uppdaterade detaljplaner och mer generella vägledande kartor, till exempel ämbetskartan och guidekartan. Materialet och kartorna är tillgängliga delvis på webben som öppen data eller avgiftsbelagda tjänster och en del av materialet kan beställas mot betalning. Vi erbjuder platsuppgifter via WFS- och WMS-tjänsterna. Esbo stad ger dig handledning i hur du använder platsdata.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 2.7.2020