suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Geodata och kartbeställningar

  • Serviceställe

Vi upprätthåller, deliverar och säljer planeringens baskarta samt andra kartor och geoinformation . I denna karttjänst ingår baskarta, guidekarta, underjordiska ledningar, ortoflygfoto, laser data samt övriga kartor och lägesdata. Digitalt kartmaterial och ortoflygfoto kan beställas här. Vi använder koordinatsystem GK25 och höjdsystem N2000.

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–15.00

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 18.8.2023