suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Sibelius-lukio

  • Serviceställe

Finskspråkigt gymnasium med musik och dans som särskilda utbildningsuppgifter. Vi har också en allmän linje.

Besöksinformation

Elisabetsgatan 13

00170 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 16.5.2022