suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Hämevaaran päiväkoti

  • Serviceställe

Hämevaaran päiväkoti ger daghem måltider.

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 6.00–18.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

01030 Vanda Stad

Vaijervägen 7
01640 Vanda

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 2.12.2023