suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Planerna för småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Planen för småbarnspedagogiken styr verksamheten för barn under skolåldern. Den grundar sig på lagar och förordningar inom småbarnspedagogiken som styr verksamheten. För varje barn som deltar i småbarnspedagogiken i daghem eller familjedagvård utarbetas en plan för småbarnspedagogik tillsammans med vårdnadshavarna.

Vandas plan för småbarnspedagogik stöder och styr anordnandet, genomförandet och utvecklandet av småbarnspedagogiken och bidrar till att verksamheten håller hög kvalitet och genomförs på lika grunder med beaktande av Vandas särdrag. I barnets plan för småbarnspedagogik anges de mål och åtgärder för verksamheten som stöder barnets utveckling, växande och välmående. I planen beskrivs barnets styrkor, intresseområden och individuella behov.

Barnet har rätt att få allmänt, intensifierat och särskilt stöd som i huvudsak ges i den egna gruppen. Målsättningen med stödet är att främja barnets utveckling, lärande och välbefinnande.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 14.8.2022