suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Småbarnspedagogik i Vanda

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Målsättningen med småbarnspedagogiken är att stöda barnets växande, utveckling och lärande och främja barnets välbefinnande.

I Vanda ordnas svenskspråkig småbarnspedagogik i daghem, och familjen kan välja mellan kommunala och privata alternativ. Finskspråkig småbarnspedagogik erbjuds utöver detta även i familje- och gruppfamiljedagvård.

För barn som vårdas i hemmet erbjuder staden verksamhet på finska i klubbar inom småbarnspedagogiken, i öppna daghem samt invånarparker.

En ansökan om plats i småbarnspedagogiken ska lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver platsen. Småbarnspedagogiken är en del av Vandas verksamhetsområde för fostran och lärande. Målsättningen med småbarnspedagogiken är att stöda barnets växande, utveckling och lärande och främja barnets välbefinnande.

I Vanda anordnas småbarnspedagogik i daghem, familje- och gruppfamiljedaghem och familjen kan välja mellan kommunala och privata alternativ.

För barn som vårdas i hemmet erbjuder staden verksamhet på finska i klubbar inom småbarnspedagogiken, i öppna daghem samt invånarparker.

En ansökan om plats i småbarnspedagogiken ska lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver platsen.

Småbarnspedagogiken är en del av Vandas verksamhetsområde för fostran och lärande.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan dagvården inleds.

Småbarnspedagogikens servicehandledning - Småbarnspedagogikens servicehandledning, e-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@vantaa.fi

Förfrågningar om avgifter och fa... - E-posttjänst för förfrågningar gällande betalning av räkningar: paivahoitolaskut@vantaa.fi

Förfrågningar om avgifter och fakturering - E-posttjänst för förfrågningar gällande betalningsbeslut: varhaiskasvatuksen.asiakasmaksut@vantaa.fi

För vem och på vilka villkor

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få småbarnspedagogik.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En verksamhetsform inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet som ordnas i ett daghem.

Målet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets uppväxt, utveckling och inlärning samt att främja barnets välbefinnande. På daghemmet utarbetas en plan för småbarnspedagogik för varje barn.

Den kommunala daghemsvården kan vara antingen heltids- eller deltidsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 27.6.2022