suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Lyckoslanten daghemmet, privat

  • Serviceställe

Vi erbjuder svenskspråkig småbarnspedagogik och förskoleverksamhet med inriktning på språkbadspedagogik för barnen i åldern 0-6 år.

Vi är ett hälsofrämjande daghem som följer Folkhälsans värderingar gällande helhetssynen på hälsa. För oss är det viktigt att se det enskilda barnet och dess behov och främja fysisk, psykisk och social hälsa. Hållbar utvecklig och Grön flagg verksamhet är nära vårt h ...

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 6.30–17.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

Vallmovägen 28
01300 Vanda

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 21.8.2023