suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Privat småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Privat småbarnspedagogik är ett tryggt alternativ, eftersom staden övervakar och styr verksamheten. Familjerna ansöker plats genom att direkt kontakta de familjedagvårdare, gruppfamiljedaghem och daghem som fungerar med hjälp av stöd för privat vård av barn. Vårdnadshavarna och serviceproducenten gör upp ett avtal om småbarnspedagogik. Serviceproducenterna beslutar om barnantagning och avgifterna.

Familjerna kan också välja ett privat servicesedeldaghem. Servicesedeln är en inkomstrelaterad sedel som staden kan bevilja familjerna. Servicesedelns värde kan vara högst 817 €/månad för heldagsvård för ett 3-6-årigt barn. För ett barn under tre år och för barn i halvdagsvård bestäms värdet enligt separata koefficienter.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnsfostran.

Även en elev i läropliktsåldern kan få dagvård om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Barnets vårdnadshavare ingår avtal om småbarnspedagogik med en privat serviceproducent. Du kan ansöka om privatvårdsstöd hos FPA för småbarnspedagogikavgifter för ditt barn. Stödet omfattar vårdpenning, vårdtillägg enligt familjens inkomster samt eventuellt kommuntillägg. Kommunen betalar kommuntillägget. Om din kommun använder servicesedlar kan du ansöka dessa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en vårdplats för ditt barn på ett privat daghem som ordnar småbarnspedagogik. Privat dagvård produceras av företag, sammanslutningar eller organisationer, övervakas av myndigheter och regleras i lagen om småbarnspedagogik.

Privata daghem kan erbjuda småbarnspedagogik till exempel på olika språk eller specialpedagogik, såsom Montessori- eller Steinerpedagogik. De kan betona olika hobbyer eller religiös fostran.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 27.6.2022