suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Privat småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Privat småbarnspedagogik är ett tryggt alternativ, eftersom staden övervakar och styr verksamheten. Familjerna ansöker plats genom att direkt kontakta de familjedagvårdare, gruppfamiljedaghem och daghem som fungerar med hjälp av stöd för privat vård av barn. Vårdnadshavarna och serviceproducenten gör upp ett avtal om småbarnspedagogik. Serviceproducenterna beslutar om barnantagning och avgifterna. ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnsfostran.

Även en elev i läropliktsåldern kan få dagvård om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en vårdplats för ditt barn på ett privat daghem som ordnar småbarnspedagogik. Privat dagvård produceras av företag, sammanslutningar eller organisationer, övervakas av myndigheter och regleras i lagen om småbarnspedagogik.

Privata daghem kan erbjuda småbarnspedagogik till exempel på olika språk eller specialpedagogik, såsom Montessori- eller Steinerpedagogik. De kan betona olika hobbyer eller religiös fostran.

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 4.3.2024