suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Stöd för växande och lärande i småbarnspedagogiken

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Småbarnspedagogiken erbjuder olika former av stöd för barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Inom småbarnspedagogiken identifierar man barnets behov av stöd och erbjuder det stöd barnet behöver då behovet upptäcks. Utgångspunkten för att ordna stöd är barnets styrkor och behov relaterade till lärande, utveckling och välbefinnande. Dessa beaktas i gruppens pedagogiska verksamhet.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 1.4.2024