suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Stöd för växande och lärande i småbarnspedagogiken

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Småbarnspedagogiken erbjuder olika former av stöd för barnets utveckling och lärande. Inom småbarnspedagogiken identifierar man barnets behov av stöd och erbjuder det stöd barnet behöver då behovet upptäcks.

Förutom personalen inom småbarnspedagogiken är den konsulterande läraren inom småbarnspedagogik sakkunnig i frågor som gäller stöd för barnets utveckling och lärande inom småbarnspedagogiken. Den konsulterande speciallärarens uppgift är att stöda personalen och familjen i frågor som berör barnets behov av stöd.

Den konsulterande specialläraren inom småbarnspedagogik ger handledning angående stöd för växande och lärande, deltar vid behov i kartläggning av behovet av stöd, handdledning till vidare undersökningar samt i planeringen och utvärderingen av stödet i samarbete med vårdnadshavarna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 29.6.2022