suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Avbrott i småbarnspedagogiken

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

I Vanda tillämpas ett system med garanti för plats inom småbarnspedagogiken som ger ett barn som varit i småbarnspedagogik rätt att återvända till det tidigare daghemmet eller, i mån av möjlighet, till den tidigare familjedagvårdsplatsen efter avbrottet i småbarnspedagogiken.

Att avbryta småbarnspedagogiken med garanti för plats inom småbarnspedagogiken passar till exempel familjer vars äldre b ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

För garantin för plats i småbarnpedagogiken gäller följande:

- Avbrottet i småbarnspedagogiken pågår sammanhängande i minst två månaders tid.

- Barnet har varit i småbarnspedagogik i minst fyra månader innan småbarnspedagogiken avbryts

- Ett skriftligt avtal om att småbarnspedagogiken avbryts görs upp med daghemmets föreståndare minst två veckor för avbrottet inleds.

- Familjen ska senast en månad innan avtalstiden går ut skriftligen meddela ifall barnet återgår till småbarnspedagogiken efter avbrottet.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 4.10.2023