suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Avbrott i småbarnspedagogiken

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

I Vanda tillämpas ett system med garanti för plats inom småbarnspedagogiken som ger ett barn som varit i småbarnspedagogik rätt att återvända till det tidigare daghemmet eller, i mån av möjlighet, till den tidigare familjedagvårdsplatsen efter avbrottet i småbarnspedagogiken.

Att avbryta småbarnspedagogiken med garanti för plats inom småbarnspedagogiken passar till exempel familjer vars äldre barn tas bort från småbarnspedagogiken då en ny familjemedlem föds, eller familjer där en vårdnadshavare blir arbetslös.

För den tid småbarnspedagogiken avbryts kan man hos FPA ansöka om stöd för vård av barn i hemmet

Barnet kan återgå till småbarnspedagogiken alla andra månader utom juni eller juli, då det egna vårdstället kan vara stängt. Meddelande för de barn som återgår till småbarnspedagogiken i augusti ska göras senast den 31 maj. Om garantin fortsätts, ingås ett nytt avtal om detta.

För vem och på vilka villkor

För garantin för plats i småbarnpedagogiken gäller följande:

- Avbrottet i småbarnspedagogiken pågår sammanhängande i minst två månaders tid.

- Barnet har varit i småbarnspedagogik i minst fyra månader innan småbarnspedagogiken avbryts

- Ett skriftligt avtal om att småbarnspedagogiken avbryts görs upp med daghemmets föreståndare minst två veckor för avbrottet inleds.

- Familjen ska senast en månad innan avtalstiden går ut skriftligen meddela ifall barnet återgår till småbarnspedagogiken efter avbrottet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 27.6.2022