suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Resultatenheten för idrott

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Resultatenheten för idrott skapar förutsättningar för idrott och motion och stöder föreningar. Idrott består av två enheter, idrottstjänster samt lokaler och områden.

Vi främjar friluftsliv, idrott på alla nivåer och hälsofrämjande motion. Vi underhåller idrottsplatser och ordnar motionsgrupper för alla åldrar. Vi stöder och samarbetar med idrottsföreningarna. Vi är en föregångare inom digital ...

Gör så här