suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Kaparen / Utfärdsholme

  • Serviceställe

Tallar, rundhällar, små gölar och strandängar är typiska för Kaparen. Holmen passar för dem som sover i egen båt. Man får tälta.

Rekreationsområdena i skärgården erbjuder möjlighet till vila och rekreation. Även hundar är välkomna till holmarna, men de måste hållas kopplade.

På Kaparen finns det grilltak och ved, toalett, fästlänkar för angöring och övervakning.

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 14.6.2024