suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Strora Herrö / Utfärdsholme

  • Serviceställe

Stora Herrö har mest klippstränder, men på den östra stranden finns också grunda, sandiga vikar med strandängar. Skogen är mest bergtallar, men i sänkorna och på stränderna växer också granar. I Söderviken finns också ett litet starr-fattigkärr. En del av stränderna är privata med villor, men största delen av öns norra och östra stränder är friluftsområde. Rekreationsområdena i skärgården erbjuder ...

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 16.2.2024