suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Regionförvaltningens e-tjänst för arbets- och näringstjänster

  • E-tjänst

I regionförvaltningens e-tjänst för arbets- och näringstjänster kan du uträtta ärenden som handlar om understöd som anmälts separat elektroniskt i AN-tjänsterna som privatperson och i ett företags eller en sammanslutnings namn.

I e-tjänsten kan du lämna in ansökningar om understöd med bilagor, svara på begäran om komplettering eller tilläggsuppgifter samt ta emot beslut i ärendet. De tjänster som ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Läs mer

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 5.9.2022