suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

AVO Yrkesvalprogrammet

  • E-tjänst

AVO är en helhet av självvärderingsuppgifter som hjälper dig med yrkesval. Genom att svara på våra frågor reflekterar du över dina mål och hittar yrken som motsvarar dessa.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 3.6.2020