suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Yrkesvals- och karriärvägledning

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen tillhandahåller tjänsten för personer vilkas hemort är Karleby, Kannus, Perho, Kaustby, Halso, Lestijärvi, Toholampi eller Vetil och vilka ingår i målgruppen för kommunförsöket för främjande av sysselsättning.

Yrkesvals- och karriärvägledning hjälper dig att fundera på utbildnings- och karriäralternativ och förtydliga planer i olika livsskeden. ...

Gör så här

Om du är intresserad av yrkesvals- och karriärvägledning kan du boka tid för personligt besök eller telefontid med din ansvarsexpert vid kommunförsök med sysselsättning. Kommunförsökets expert sänder dina uppgifter till en psykolog hos de lokala AN-tjänsterna som tar kontakt med dig och reserverar en tid för handledning.

Du kan boka tid för riksomfattande telefon- eller videohandledning elektroniskt. Du kan också ringa karriärvägledningsnumret under betjäningstiderna utan tidsbokning.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Du kan delta i yrkesvals- och karriärvägledningstjänsten om

  • du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska
  • du är i arbetsför ålder eller går ut grundskolan
  • du funderar på dina yrkesval och frågor i anslutning till karriären
  • du vill ha hjälp av en expert för att förtydliga dina planer

Det är också möjligt att få riksomfattande handledning via telefon eller video på engelska.

En förutsättning för telefonhandledning är tillräcklig hörsel och förmåga att tala om din egen situation. För att du ska kunna delta i videohandledning måste du ha den enhet som behövs för den visuella anslutningen och en tillräckligt snabb internetförbindelse.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 14.9.2023