suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ansökningstjänst för import- och exportlicenser

  • E-tjänst

Fördelen med den elektroniska söktjänsten är:

  • att spara ansökningarna som mallar gör det snabbare att göra ansökningar
  • antalet pappersutskrifter minskar då du inte behöver posta licensansökning ...
Läs mer

Webbsida

https://todistus.ruokavirasto.fi/login.jsp?kieli=sv
E-tjänsten kräver identifiering.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 14.8.2019