suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Export av livsmedel till länder utanför EU

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Export till tredjeländer av vissa jordbruksprodukter som är underställda jordbrukets marknadsordningar förutsätter en AGREX-exportlicens. Ris är en sådan produkt. Vid export av jordbruksprodukter till tredjeländer tillämpas i vissa fall system med tullförmån som oftast är bundna till en bestämd maximal kvantitet, en s.k. tariffkvot. Tariffkvoterna ger lättnader i tullavgifterna vid export av en pr ...

Gör så här

När du ansöker om en export- eller exportlicens för första gången:

  1. Ta reda på vad du ska importera/exportera genom att ta reda på varans KN-kod. Ta reda på om den behöver en standardlicens eller om den omfattas av en kvot som berättigar till rabatter. Vid behov kan du fråga Tullen om KN-numret.
  2. Skaffa EORI-numret hos Tullen.
  3. Registrera dig som kund hos marknadsavdelningen med blankett 561000.
  4. Registrera dig som användare av e-tjänsten, dvs. ansökningstjänsten för import- och exportlicenser med blanketten 561027.
  5. Betala den säkerhet som krävs. Anvisningar om betalningen ingår i Anvisningen om säkerheter. Beloppet av säkerheten hittar du i vår ansökningsguide för standardlicensernas del, och för kvoternas del i förordningarna eller genom att kontakta oss.
  6. Ansök om licens i ansökningstjänsten för export- och exportlicenser. Kom ihåg att ange kvotnumret på ansökan om du ansöker inom ramen för en kvot.

7, Kom ihåg att använda licensen och returnera den till oss efter användning.

8. Ansökningar om licens som inkommit senast klockan 14:00 utfärdar vi samma dag. Kvoter kan omfattas av särskilda regler om ansökningstider och datum för utfärdande. Under nationella söckenhelger behandlas inte ansökningar om export- och exportlicenser. Europeiska kommissionens allmänna lediga dagar kan inverka på datumen för inlämning av ansökningar om exportlicens och på datumet då exportlicenser utfärdas.

Närmare anvisningar hittar du på Livsmedelsverkets webbplats Företag / Import och export/ Export till länder utanför EU / Exportintyg / AGREX-exportlicenser

För vem och på vilka villkor

Företag som exporterar vissa jordbruksprodukter från EU till vissa tredjeländer. AGREX-exportlicenserna kräver i vissa fall att en säkerhet i euro ställs innan AGREX-exportlicensen kan utfärdas. Tariffkvoterna är oftast förknippade också med andra krav, såsom bevis på tidigare handel med tredjeländer. Ett företag som ansöker om AGREX-licens ska vara momsregistrerat i Finland, registrera sig som kund hos Livsmedelsverkets marknadsavdelning och ansöka om koder till ansökningstjänsten för export- och importlicenser. Företaget ska ha ett av Tullen beviljat EORI-nummer.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 3.1.2023