suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Anmälan om avbrott i den fastighetsvisa avfallstransporten

  • E-tjänst

Innehavare av fastigheten ska anmäla om tillfälligt avbrott i avfallstransporten till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd om avbrottet varar över sex månader.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Område Åbo, Aura, Lundo, Pargas, Pemar, Pöytyä, Rusko, S:t Karins, S:t Mårtens, Sagu, Salo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Uppdaterad: 30.1.2020