suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna. Kontakta Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd när du vill:

- ha information och råd gällande avfallshanteringsföreskrifter, avfallstaxa eller avfallstransporter

- ansöka om ändring av avfallsavgiften

- ansöka om avvikelse från avfallshanteringsföreskrifterna

- göra en anmälan om ett gemensamt avfallskärl för grannar på Aura, St. Karis, Lundo, St. Mårtens, Pargas, Pemar, Pöytis, Rusko, Sagu, Salo och Åbo

- avbryta avfallstransporten för mer än ett halvt år

- utnyttja avloppsslam i jordbruket eller kompostera slam på fatigheten

Kontaktuppgifter

E-post
jatehuoltolautakunta@turku.fi

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0204819-8

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
00370204819800760
Förmedlarkod:
003703575029

Webbsida
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
turku.fi/sv/avfallshanteringsnamndÖppnas i ett nytt fönster.

Postadress

Ingång på bakgården. Ring dörrklockan.

Slottsgatan 14

20100 Åbo