suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Avbrott i den fastighetsvisa avfallstransporten

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 11 kommuner
  • Offentlig tjänst

Invånaren kan avbryta avfallstransporten på en viss tid när fastigheten är obebodd. Om avbrottet varar mellan fyra veckor och sex månader ska man komma överens om avbrottet med avfallstransportören. Om avbrottet varar över sex månader ska man anmäla om avbrottet dessutom till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Gör så här

Innehavaren av avfallskärlet ska komma överens med avfallstransportören om avbrottet. Om avbrottet varar över sex månader ska innehavaren av avfallskärlet informera om avbrottet till Sydvästra Finlands avfallsnämnd på en skriftlig anmälan. Ur anmälan bör framgå följande

  • fastighets adress och postnummer och -anstalt
  • typ av huset på fastigheten (ett bostadshus eller en fritidsbostad)
  • fastighetsinnehavarens namn och adress
  • begynnelsetid för avbrottet och utgång av avbrottet (datum)
  • orsak för avbrottet

Anmälan kan vara en friformad e-post eller man kan fylla i ett e-formulär eller ett motsvarande formulär på papper.

För vem och på vilka villkor

Fastigheten bör vara helt och hållet oanvänd under avbrottet. Avbrottet är alltid tillfälligt.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Ansvarig för tjänstenSydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Område Åbo, Aura, Lundo, Pargas, Pemar, Pöytyä, Rusko, S:t Karins, S:t Mårtens, Sagu, Salo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Uppdaterad: 30.1.2020