suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läkarens eller sjukskötarens mottagning

  • Tjänst
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Kontakta mottagningstjänsterna när du behöver brådskande eller icke-brådskande vård. Din vård påbörjas omedelbart efter att du kontaktat oss. Vi bedömer ditt vårdbehov och hänvisar dig vid behov till läkarens, sjukskötarens eller fysioterapeutens mottagning.

Vid behov utser vi åt dig en egen ansvarig vårdare, som koordinerar din vård tillsammans med ett multidisciplinärt team.

Gör så här

Hälsostationerna är öppna vardagar kl. 8–16. Under övriga tider ska du söka vård endast om din situation kräver omedelbar bedömning och vård och de inte kan skjutas upp utan att sjukdomen eller skadan förvärras. Ring alltid 112 i livshotande situationer, såsom svår bröstsmärta, plötslig andnöd, medvetslöshet, förlamning och kramper.

Använd i första hand digitaliska tjänster. Alternativt kan du ringa. Kom direkt på plats utan tidsbokning endast i mycket brådskande ärenden när du inte har kunnat kontakta oss på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med social- och hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag

Vårdbehovet kan preliminärt bedömas redan via telefon, men ändå alltid under samma dygn. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst 14 dygn.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Mellersta Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 1.2.2024