suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation DigiFinland Oy

Jourhjälpen 116117

  • Telefonservice

På Jourhjälpens nummer 116117 får du handledning och rådgivning vid brådskande hälsoproblem som inte är nödsituationer. Du kontaktar Jourhjälpen genom att ringa numret 116117. Kontakta Jourhjälpen innan du söker dig till jouren. Jourhjälpen ger dig också vårdanvisningar vid plötsliga hälsoproblem. Jourhjälpen betjänar 24/7. På vardagar kontaktar du i första hand din hälsostation. I nödsituationer ...

Telefonnummer

116117 
(avgiftsfritt)

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: DigiFinland Oy
Uppdaterad: 21.8.2023