suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Jordbruksrådgivning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Varje finländsk gårdsbruksenhet kan få rådgivning för 10 000 euro 2023–2027. EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro/timme för rådgivningsbesöket. Om rådgivningen kostar mer än det kommer rådgivaren överens om priset med jordbrukaren. Jordbrukaren betalar den andel för rådgivningen som eventuellt överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten.

Alla rådgivare som godkänts i rådgivarregistr ...

Gör så här

  • Välj en lämplig rådgivare för din gård i rådgivarregistret: Rådgivarregistret
  • Välj rådgivare genom att ställa in kommun, rådgivningsdel, sakord eller språk.
  • Kontakta rådgivaren när du har hittat en lämplig rådgivare i registret. Rådgivaren hjälper dig att boka rådgivning

Du får mer information om rådgivningen för jordbruk från NTM-centralerna.

För vem och på vilka villkor

Varje finländsk gårdsbruksenhet kan få rådgivning

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 14.2.2024