suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hälsostationernas egenvårdspunkter (Ite-punkter)

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Hälsostationernas egenvårdspunkter stödjer kommuninvånarna att själva upprätthålla sin hälsa och främja sitt välbefinnande. Vid varje hälsostation finns en egenvårdspunkt som är tillgänglig under hälsostationens öppettider.

Egenvårdspunkten är en plats där man enkelt och snabbt kan göra enkla test som beskriver hälsotillståndet och ta del av material som upprätthåller hälsan.

Tjänster vid eg ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med egenvård avses att patienten behandlar sig själv enligt instruktionerna. Patienten får stöd för egenvården av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, som han eller hon vid behov kan be om hjälp av. Behandlingen planeras tillsammans med hälso- och sjukvården. Yrkesutbildade personer ger råd om till exempel medicinering, kost, användning av vårdredskap och självständig rehabilitering.

Om patientens hälso- eller sjukdomssituation förändras på ett oförutsebart sätt under egenvården ska patienten utan dröjsmål kontakta den vårdande personalen.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.3.2023