suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Egenkontroll enligt skogsskadelagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Skyldigheten att avlägsna virke och skadade träd gäller, oberoende av användningsändamål, virke som är större än 10 centimeter i diameter. Skyldigheten gäller inte redan döda träd eller död ved.

En professionell verksamhetsutövare är skyldig att lämna in en egenkontrollsblankett till Skogscentralen om det finns risk för att lagen inte följs.

Gör så här

Mer information och exempel på en egenkontrollsplan ser du på Skogscentralens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Barrträdsvirke som har avverkats mellan den första september året innan och den 31 maj det aktuella året ska transporteras bort från skogen i juli eller augusti. Det sista utsatta datumet för borttransporten varierar beroende på trädslag. Finland är indelat i tre zoner och det utsatta datumet varierar enligt zon.

För att uppfylla egenkontrollsskyldigheten måste verksamhetsutövaren göra upp en egenkontrollsplan och namnge en ansvarsperson.

Verksamhetsutövaren ska också utan dröjsmål meddela om situationer eller omständigheter som innebär att skyldigheterna inte kan uppfyllas.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Utan dröjsmål

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om bekämpning av skogsskador

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 24.6.2020