suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Registrering eller godkännande av foderföretagare som använder animaliska biprodukter

  • Utskrivbar blankett

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009, den s.k. biproduktförordningen, om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, kräver godkä ...

Blankettens leveransuppgifter

Touko-tjänst

Livsmedelsverket Fodersektion PB 200 00027 Livsmedelsverket

Livsmedelsverket fodersektion
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Via e-post
Blanketten kan också skickas via e-post till rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 7.3.2022