suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Registrering eller godkännande av användning av animaliskt protein i foder

  • Utskrivbar blankett

Livsmedelsproducerande djur får utfodras med mjölk- och äggprodukter, med kollagen och gelatin från icke-idisslare samt med hydrolyserade proteiner från delar av icke-idisslare eller från idisslares h ...

Läs mer
Blankettens leveransuppgifter

Blanketten kan också skickas via e-post rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi

Livsmedelsverkets fodersektion
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Kontaktuppgifter

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 28.4.2021