suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Registrering av aktörer inom primärproduktionen inom foderbranschen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Enligt foderhygienförordningen ska hela foderkedjan, inklusive primärproduktionen, registrera sig som foderföretagare. Produktion, blandning, tillverkning och användning av foder för utfodring av livsmedelsproducerande djur förutsätter att jordbrukaren och husdjursproducenten registrerar sig.

De verksamheter inom primärproduktionen inom foderbranschen som ska registreras är

  1. foderproduktion (t.ex. odling av foderspannmål eller tillverkning av ensilage antingen för eget bruk eller för försäljning),
  2. blandning av foder utan tillsatser/förblandningar för gårdens eget behov och
  3. användning av hemlagat foder och/eller köpfoder för utfodring av livsmedelsproducerande djur.

Gårdar som använder obehandlad eller enbart pastöriserad mjölk och mjölkbaserade produkter för utfodring av livsmedelsproducerande djur ska registrera sig hos Livsmedelsverket. Obehandlade produkter får endast användas för svin.

Fiskmjöl, animaliska di- och trikalciumfosfater och blodprodukter från andra djur än idisslare får användas för utfodring av andra livsmedelsproducerande djur än idisslare enligt villkoren nedan. Fiskmjöl kan användas i kommersiellt mjölkersättning avsett för icke avvänjda idisslare. Dessutom är det tillåtet att använda behandlat animaliskt protein från andra djur än idisslare vid utfodring av vattenbruksdjur med beaktande av kraven nedan. Gårdar som använder ovan nämnda animaliska proteinfoder vid utfodring av produktionsdjur ska registrera sig eller ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Om det på gården dessutom används mjölkersättning som innehåller fiskmjöl, ska gården meddela om användningen.

Användning av fodertillsatser eller förblandningar i tillverkningen av den egna gårdsblandningen förutsätter registrering som fodertillverkare. Användningen av vissa tillsatser eller förblandningar i fodertillverkningen förutsätter att gården får godkännande. Annan foderverksamhet som bedrivs på gården, såsom tillverkning av foderblandningar för försäljning, förutsätter registrering som foderföretagare. I tjänsten finns separat information om kraven på registrering och godkännande som foderföretagare.

När fodertillsatser som kräver godkännande vid tillverkning av foder som används på gården, dvs. vissa tillsatsämnen som påverkar djurproduktionen eller koccidiostatika, ska gården registrera sig hos Livsmedelsverket på blankett A och ansöka om godkännande för användning av ovan nämnda fodertillsatser på blankett C (tjänst för foderföretagare).

Gör så här

  • Odlarna och husdjursproducenterna registrerar sig som aktörer inom primärproduktionen på Livsmedelsverkets blankett F.
  • Gårdar som använder obehandlad eller enbart pastöriserad mjölk och mjölkbaserade produkter registrerar sig på Livsmedelsverkets blankett J. Lokaler som använder animaliskt proteinfoder vid utfodring av produktionsdjur eller mjölkersättning som innehåller fiskmjöl registrerar sig/ansöker om godkännande på Livsmedelsverkets blankett I.

För vem och på vilka villkor

Enligt foderhygienförordningen är registrering som aktör inom primärproduktionen inom foderbranschen en förutsättning för verksamheten. För produktion av foder och utfodring av livsmedelsproducerande djur får foder anskaffas endast av registrerade eller godkända aktörer inom foderbranschen.

Registreringsskyldighet gäller dock inte gårdar där

- endast pälsdjur eller andra djur som inte hamnar i livsmedelskedjan (t.ex. hobby- och tävlingshästar) utfodras,

- fodret används för utfodring av gårdens egna djur och livsmedel från dessa djur används uteslutande på den egna gården,

- foder produceras årligen inom en odlingsareal på högst 3 ha och de levererar allt foder de får från denna areal till en lokal gård eller motsvarande aktör för att användas där.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Innan verksamheten inleds

Handläggningstid

Anmälningar om registrering handläggs inom 10 dygn.

Giltighetstid

Tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 7.3.2022