suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Registrering av aktörer inom primärproduktionen inom foderbranschen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Enligt foderhygienförordningen ska hela foderkedjan, inklusive primärproduktionen, registrera sig som foderföretagare. Produktion, blandning, tillverkning och användning av foder för utfodring av livsmedelsproducerande djur förutsätter att jordbrukaren och husdjursproducenten registrerar sig.

De verksamheter inom primärproduktionen inom foderbranschen som ska registreras är

  1. foderproduktion ( ...

Gör så här

  • Odlarna och husdjursproducenterna registrerar sig som aktörer inom primärproduktionen på Livsmedelsverkets blankett F.
  • Gårdar som använder obehandlad eller enbart pastöriserad mjölk och mjölkbaserade produkter registrerar sig på Livsmedelsverkets blankett J. Lokaler som använder animaliskt proteinfoder vid utfodring av produktionsdjur eller mjölkersättning som innehåller fiskmjöl registrerar sig/ansöker om godkännande på Livsmedelsverkets blankett I.

För vem och på vilka villkor

Enligt foderhygienförordningen är registrering som aktör inom primärproduktionen inom foderbranschen en förutsättning för verksamheten. För produktion av foder och utfodring av livsmedelsproducerande djur får foder anskaffas endast av registrerade eller godkända aktörer inom foderbranschen.

Registreringsskyldighet gäller dock inte gårdar där

- endast pälsdjur eller andra djur som inte hamnar i livsmedelskedjan (t.ex. hobby- och tävlingshästar) utfodras,

- fodret används för utfodring av gårdens egna djur och livsmedel från dessa djur används uteslutande på den egna gården,

- foder produceras årligen inom en odlingsareal på högst 3 ha och de levererar allt foder de får från denna areal till en lokal gård eller motsvarande aktör för att användas där.


Tidsfrist

Innan verksamheten inleds

Handläggningstid

Anmälningar om registrering handläggs inom 10 dygn.

Giltighetstid

Tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 15.3.2023