suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Användning av mjölk och mjölkbaserade produkter som foder och registrering av djurgårdar

  • Utskrivbar blankett

För utfodring av livsmedelsproducerande djur kan man använda mjölkbaserade biprodukter som härstammar från den egna gården, en anläggning inom mjölksektorn, en detaljhandel eller en behandlingsanläggn ...

Blankettens leveransuppgifter

eller via e-post till rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi

Livsmedelsverket fodersektion
PB 200

00027 Livsmedelsverket

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 7.3.2022