suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Protokoll över utfört dräneringsarbete, blankett 509sv

  • Utskrivbar blankett

Efter att täckdikningen har färdigställts ska en inspektion göras och ett protokoll upprättas över den. Detta protokoll bifogas ansökan om slutbetalning.

Blankettens leveransuppgifter

NTM-central
Lämna in den ifyllda och undertecknade blanketten med bilagor till den NTM-central som beviljat stödet eller foga till systemet Hyrrä.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 16.10.2020