suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Intyg över målinriktad och regelbunden hobbyverksamhet

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används när man p.g.a. särskilda skäl ansöker om undantag från ålderskravet för ett körkort och körkort i kategori B.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 10.1.2022